Asaprol

Presentacion: 
Peso: 
10 mg
Cantidad: 
40 comprimidos entéricos
Peso: 
10 mg
Cantidad: 
40 COMP ENT
Imagen: 
Asaprol 40 mg
Destacado: 
Principio Activo: 
ácido acetilsalicilico
Marca comercial: 
Asaprol
Coraspirina
Azacard
Cardipirina
Indicacion: 
Antiagregante plaquetario
Clasificación: 
Sistema cardiovascular